TR EN

Bağış ve Yardım Politikası

Anasayfa / Kulübümüz / Bağış Ve Yardım Politikası

MODA DENİZ KULÜBÜ DERNEĞİ

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Bağış ve Yardım Politikamızın temel dayanağı, yürürlükteki mevzuat, Derneğimizin amaçlarını düzenleyen Tüzüğümüzün 2. maddesi ve Kalite Politikamızdır.

Bağış ve Yardım Politikamızın ana hedefleri, kuruluş amaçlarımız doğrultusunda oluşan toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, üyelerimiz ve çalışanlarımızda bu konuda ortak bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturmak ve içinde bulunduğumuz topluma yarar sağlamaktır.

Bağış ve yardımlar Derneğimizin stratejik iş planı kapsamında ve Genel Kurul’da onaylanmış bütçeye uygun olmak kaydıyla Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

Sosyal amaçlı vakıflara ve derneklere, spor kulüplerine, eğitim-öğretim ve sanat kurumlarına, bu kurumların öğrencilerine ve benzeri ihtiyaç sahibi kişi, kurum ve kuruluşlara bağış ve yardımda bulunulabilir ancak Derneğin etik kuralları, kalite politikası ve Tüzüğünde ifade edilen kuruluş amaçlarıyla uyuşmayan ve paydaşlarının haklarına aykırı bağış ve yardım yapılmasından kaçınılır.

Bağış ve yardımlar nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kişi veya kurumun seçiminde Dernek Bağış ve Yardım Politikasına uygunluk gözetilir.

Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı, yararlanıcıları ile Bağış ve Yardım Politikası’nda olası bir değişiklik hakkında ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda üyelere detaylı bilgi verilir.

Moda Caddesi Ferit Tek Sokak No:1 34710 Moda-Kadıköy-İstanbul
Tel: 0216 346 90 72 / 4 Hat / 0544 346 90 72 / 0533 661 55 56
Fax: 0216 346 97 08
info@modadenizkulubu.org.tr
Her hakkı Moda Deniz Kulübü’ne aittir. Copyright © 2017